Skip to content

Läkemedelskandidat för ryggmärgsskada får Orphan Drug status i EU

Icke-regulatoriskt

BioArctic Neuroscience AB utvecklar behandling för att hjälpa ryggmärgsskadade.

Det Europeiska läkemedelsverket (EMA) har meddelat att den läkemedelskandidat som BioArctic Neuroscience AB utvecklar för att behandla ryggmärgsskadade har rekommenderats som särläkemedel (”Orphan Drug Designation”). Ett särläkemedel är avsett för behandling av ett livshotande, allvarligt funktionsnedsättande sjukdomstillstånd som förekommer hos högst 5/10 000 individer inom EU. Dessutom krävs att det saknas tillfredsställande – inom EU godkända – metoder för behandling eller att det nya läkemedlet bedöms innebära en ”betydande fördel” för berörda patienter. BioArctic utvecklar ett läkemedel för att uppnå en lyckad neurokirurgisk behandling för ryggmärgsskadade patienter. Detta sker i samarbete med nyskapande svensk forskning vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, samt vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala. “Vi ser det som ett stort erkännande att Europeiska läkemedelsverket gett BioArctics läkemedelskandidat för behandling av ryggmärgsskador status som särläkemedel (”Orphan Drug”). Detta innebär att företaget kan få stöd under utvecklingen av läkemedlet samt 10 års marknadsexklusivitet efter godkännandet. I dag saknas behandling i Sverige för svår ryggmärgsskada, som är ett förödande tillstånd vilket leder till påtagligt minskad livskvalitet med personligt lidande och stora ekonomiska kostnader för samhället”, säger Pär Gellerfors, VD för BioArctic Neuroscience AB. Läkemedelskandidaten består av en tillväxtfaktor i kombination med ett biodegraderbart hjälpmedel. Den har visat mycket lovande läkningsresultat i en djurmodell för komplett ryggmärgsskada. Läkemedlet ska användas vid neurokirurgiska ingrepp på patienter för att återskapa en funktionell ryggmärg.

För ytterligare information kontakta

BioArctic Neuroscience AB
Pär Gellerfors, VD
Telefon: +46-(0)8-695 6931
e-mail: par.gellerfors@bioarctic.se