Skip to content

Läkemedelsstudie startar i Sverige med BAN2401 i tidiga Alzheimerpatienter

Icke-regulatoriskt

BioArctic Neuroscience AB meddelar idag att den första patienten i Sverige har behandlats med BAN2401 i en läkemedelsstudie, som riktar sig till patienter med en tidig form av Alzheimers sjukdom. BAN2401 är en monoklonal antikropp, som framtagits i professor Lars Lannfelts laboratorium på Uppsala universitet [1]. Studien utförs av det japanska läkemedelsföretaget Eisai, som är en samarbetspartner för utvecklingen av läkemedlet.

BAN2401 är den första monoklonala antikroppen i klinisk prövning, som selektivt binder och eliminerar protofibriller av beta-amyloid [2]. Dessa lösliga toxiska aggregat tros orsaka degeneration av hjärnceller, som leder till Alzheimers sjukdom[1]. BAN2401 kan förhoppningsvis hindra den fortlöpande kognitiva försämringen, som är typisk för patienterna och ytterst påverka sjukdomens naturliga förlopp.

Tre universitetssjukhus i Sverige kommer att delta i denna globala fas II studie, som redan initierats i USA och Kanada. Ytterligare studiecentra i Europa kommer också att delta. Upp till 800 patienter med Alzheimers sjukdom i tidigt skede kommer att rekryteras och får en av fem olika sätt att dosera BAN2401 eller placebo. En ny anpassningsbar studiedesign kommer att användas för att utvärdera effekten på kognition och markörer som återspeglar sjukdomsprogressionen [3]. Primärt kommer effekten att undersökas med ADCOMS, ett nytt kliniskt mätinstrument, som sammansatts specifikt för användning vid tidiga former av Alzheimers sjukdom av forskare på Eisai [4]. PET undersökning med en amyloidbindande substans används för att synliggöra beta-amyloid i hjärnan och på så sätt identifiera patienter med Alzheimerpatologi.

“Starten av denna studie i Sverige utgör ett viktigt steg framåt för BioArctic, och vi hoppas att denna nya antikropp kommer att påverka sjukdomsförloppet hos tidiga Alzheimerpatienter, säger Gunilla Osswald, VD på BioArctic Neuroscience. “Vi är mycket nöjda med att arbeta med Eisai, som är ett världsledande läkemedelsbolag inom Alzheimerforskning och vi uppskattar deras nytillkomna samarbete med Biogen Idec inom Alzheimers sjukdom där BAN2401 ingår.”

För mer information, vänligen kontakta:

BioArctic Neuroscience AB
Gunilla Osswald, VD
Telefon: 08-695 69 33
e-mail: gunilla.osswald@bioarctic.se

Notes to editors

Antibody BAN2401

Current research suggests that intermediates (A? protofibrils) in the aggregation process of the amyloid-? peptide initiate and drive the neurodegenerative process in Alzheimer’s disease [1]. A? protofibrils have been proven to be toxic elements of the disease in a number of studies in cell culture models and in transgenic animals with the Arctic and Swedish mutations (APParcswe), published by Prof. Lars Lannfelt, Uppsala University. BioArctic Neuroscience AB has developed a humanized monoclonal antibody (BAN2401) that selectively eliminates these toxic A? protofibrils. Eisai has obtained the global rights to study, develop, manufacture and market BAN2401 for the treatment of Alzheimer’s disease. BioArctic retains the rights to market the antibody in Nordic countries and to use it for other potential medical indications.

Alzheimer’s Disease

Alzheimer’s disease is a devastating neurodegenerative disease characterized by an insidious onset and progressive loss of memory and cognition. The disorder is also manifested by behavioural disturbances and functional impairment, and leads to premature death.

Alzheimer’s disease is a demographic time bomb. The disease is age-related and the number of patients doubles every five years beyond age 65, meaning that 30% of 85-year-olds are suffering from the disease. Current estimates indicate 35.6 million people worldwide are living with dementia and researchers estimate that this number could triple by 2050 [5]. In Sweden alone, the costs of dementia were estimated in 2005 to exceed 50 billion SEK, with the figure anticipated to grow as the average age of the population increases [6].

Alzheimer’s disease represents an area of high unmet medical need, as there is currently no treatment that can cure or stop the disease. Despite this, the Alzheimer’s disease market already stands $5.8bn in the seven major markets in 2011, with the market predicted to more than double to $14.5bn by 2020 with the introduction of newer therapies [7]. Halting disease progression would lead to enormous benefits to patients and caregivers and cost savings for society given the huge cost of patient care.

BioArctic Neuroscience

BioArctic Neuroscience AB is a biopharmaceutical company with a proprietary technology for developing therapeutic monoclonal antibodies for the treatment of Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, and other disorders caused by misfolded proteins. www.bioarctic.com

Eisai Co., Ltd.

Eisai Co., Ltd. is a research-based pharmaceutical company that discovers, develops and markets products worldwide. Guided by its corporate mission of “giving first thought to patients and their families, and to increasing the benefits that health care provides,” all Eisai employees aspire to meet the various needs of global health care as representatives of a “human health care (hhc) company” that is capable of making a meaningful contribution under any health care system. For more information about Eisai Co., Ltd., please visit www.eisai.com/

[1] Nat Neurosci. 2001 Sep;4(9):887-93.
[2] http://www.alzforum.org/therapeutics/ban2401
[3] http://www.alzforum.org/news/conference-coverage/ctad-adaptive-antibody-trial-try-bayesian-statistics
[4] http://www.alzforum.org/webinars/new-frontier-developing-outcome-measures-pre-dementia-trials
[5] WHO Report 2012: Dementia: A Public Health Priority. ISBN 978 92 4 156445 8
[6] Cost of dementia: Regional Patterns – Sweden Anders Wimo, Karolinska Institutet and Linus Jönsson, I3 Innovus. http://www.alzheimer-europe.org/Research/European-Collaboration-on-Dementia/Cost-of-dementia/Regional-Patterns-The-societal-costs-of-dementia-in-Sweden
[7] Reuters.com: Research and Markets: Alzheimer’s Market and Product Forecasts: Multi-Billion Dollar Potential in High-Risk Pipeline. Tue Jan 24, 2012 2:29