Skip to content

Nya data för ABBV-0805 i Parkinsons sjukdom presenteras på MDS-kongressen

Icke-regulatoriskt

Stockholm den 10 september 2021 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) kommer att presentera nya prekliniska data för ABBV-0805, en anti-α-synuklein-antikropp under utveckling, vid International Congress of Parkinsons disease and movement disorders® (MDS), som hålls virtuellt den 17 till 22 september, 2021. Presentationen, som har blivit utvald som ett Top Abstract, innehåller data som visar ABBV-0805s förmåga att selektivt binda till lösliga skadliga α-synuklein-aggregat.

BioArctic kommer under MDS-kongressen att presentera ett abstract med fokus på prekliniska data som stödjer en fortsatt utveckling av ABBV-0805 för behandling av Parkinsons sjukdom. Abstractet har valts ut som en Top Abstract-presentation och BioArctics Vice President Head of Research, Johanna Fälting, har bjudits in att delta i en paneldiskussion under kongressen kallat Recent and Ongoing Industry-led Clinical Trial Top Abstracts. De data som ska presenteras visar att ABBV-0805 selektivt binder lösliga skadliga α-synuklein-aggregat såsom oligomerer och protofibriller. Dessutom visar ABBV-0805 en dosberoende minskning av både lösliga och olösliga α-synuklein-aggregat i mushjärna, vilket förhindrar att α-synuklein sprids, fördröjer försämring av motororiken och förlänger livslängden. Vidare har bindning av ABBV-0805 till patologiskt α-synuklein i hjärnprover från patienter med Parkinsons sjukdom också påvisats.

”Det är glädjande att se de data för ABBV-0805 som presenteras på MDS-kongressen. Vi ser fram emot den fortsatta utvecklingen av denna antikropp som en potentiell sjukdomsmodifierande behandling för patienter med Parkinsons sjukdom”, säger BioArctics vd Gunilla Osswald.

Alla abstracts från MDS-kongressen finns tillgängliga på kongressens webbplats.

Detta pressmeddelande berör en läkemedelskandidat under utveckling och avser inte att förmedla några slutsatser gällande effekt och säkerhet. Det finns ingen garanti för att denna läkemedelskandidat vare sig kommer att slutföra det kliniska utvecklingsprogrammet eller erhålla godkännande av relevanta myndigheter.

För mer information, vänligen kontakta
Gunilla Osswald, vd, BioArctic AB
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations, BioArctic AB
E-post: oskar.bosson@bioarctic.se
Tel: 0704 10 71 80

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 september 2021, kl. 16:40 CET.