Skip to content

Nya lecanemab-data presenterades vid Alzheimerkonferensen CTAD

BioArctic och bolagets samarbetspartner Eisai gav flera presentationer vid 14th Clinical Trials on Alzheimer’s Disease conference (CTAD) den 9–12 november 2021, där nya data presenterades för Lecanemab back-up – en antikropp riktad mot protofibriller av amyloid-beta. Presentationerna stärker de positiva resultat som tidigare visats både i en fas 2b-studie och i en öppen förlängningsstudie av lecanemab, och stödjer utvecklingen av läkemedelskandidaten som en potentiell behandling av tidig Alzheimers sjukdom. Dessutom presenterades data som visar på potentialen att använda blodprover för p-tau181 och Aβ42/40 i syfte att följa behandlingseffekten av lecanemab. De data som presenterades klargör också likheter och skillnader i lecanemabs bindningsprofil jämfört med andra anti-amyloid-antikroppar mot Alzheimers sjukdom i sen utvecklingsfas.