Skip to content

Styrelse och ledning i BioArctic ökar sitt ägande

Regulatoriskt

Stockholm den 26 maj 2020 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar att sju medlemmar i bolagets styrelse och ledning idag har påkallat inlösen av aktieoptioner i enlighet med det optionsavtal som ingåtts med huvudägarna i BioArctic AB.    

Sju ledamöter som ingår i BioArctics styrelse och ledning, varav bolagets vd Gunilla Osswald är en av dessa, har idag påkallat inlösen av aktieoptioner i enlighet med det optionsavtal som ingåtts med huvudägarna i BioArctic AB.

Programmet omfattar totalt 366 795 aktier fördelat på tolv ledamöter i BioArctics styrelse och ledning. Idag förvärvades totalt 159 390 aktier till lösenpriset 26,67 kronor per aktie, vilket innebär att samtliga aktier i optionsavtalet med grundarna och huvudägarna i BioArctic nu har lösts in, (se tidigare transaktion som genomfördes och pressmeddelades den 9 maj 2019).

Bolagets vd Gunilla Osswald har påkallat inlösen av 66 270 aktieoptioner. För att finansiera köpet av aktierna har Gunilla Osswald investerat ytterligare cirka 500 000 kronor kontant samt gjort en försäljning av 25 000 aktier för att delfinansiera köpet. Försäljningslikviden av aktierna har i sin helhet utnyttjats för att förvärva nya aktier i ovan beskrivna aktieoptionsprogram.

Efter transaktionen uppgår de två grundarnas och huvudägarnas innehav till:

  • Lars Lannfelt: ägande via Demban AB till 35,51 procent av aktierna och 50,09 procent av rösterna
  • Pär Gellerfors: ägande via Ackelsta AB till 23,67 procent av aktierna och 33,39 procent av rösterna

”Det är glädjande att se att styrelse och ledning i BioArctic är engagerade och ser positivt på bolagets framtid.  Ett ökat aktieägande förstärker åtagandet”, säger BioArctics ordförande Wenche Rolfsen i en kommentar.

För mer information, vänligen kontakta

Jan Mattsson, CFO, BioArctic AB
E-post: jan.mattsson@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30
Mobil: 070 352 27 72

Den här informationen lämnades för offentliggörande den 26 maj 2020, kl. 15:30 CET.

Om BioArctic AB

BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.com.