Skip to content
Ägarfördelning Aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Utländskt ägande 10 577 436 11,98% 4,85% 644 3,18%
Svenskt ägande 79 113 442 89,57% 95,77% 19 583 96,81%
Totalt 88 322 685 100,00% 100,00% 20 228 100,00%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB, Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen,